Cabaran Dakwah Masa Kini

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Cabaran Dakwah Masa Kini”.