Bin Ladin & SL Rasch

Saudi Binladin Group merupakan konglemerat terbesar yang menjayakan projek mega di Mekah dan Madinah. Ia turut berkongsi kepakaran dengan syarikat antarabangsa yang lain iaitu SL Rasch khususnya dalam membina bangunan khas dan berstruktur ringan.

Category: AlHaramain, Majalah