Bidadari Syurga

Akidah & Falsafah – Bidadari Syurga

Slot Akidah dan Falsafah kali ini membincangkan tentang bidadari Syurga. Istilah Bidadari daripada pelbagai bahasa dan gambaran kecantikan bidadari serta kelebihan mereka. Siapakah yang dimaksudkan ‘Haura Ain’? . Ikuti kupasan penuh dalam Cinta Ilmu.