Misi Flotilla 2 Gagal?

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama yang menampilkan Amin Idris sebagai pengacara program. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Misi Flotilla 2 Gagal?”.