Isu Akidah – Taksub Mursyid : Salah Siapa?

Merungkai bagaimana Islam melihat sikap taksub seseorang anak murid kepada guru-guru / murysid mereka dalam pengajian Agama dan apakah garis panduan agar anak murid tidak taksub pada guru dan pendidikan mereka, agar lebih adil dan wasatiyyah.