Bahaya Campur Tangan Barat 1

Bicara adalah sebuah program bual bicara yang akan membincangkan dan menjawab persoalan serta kemuskilan agama. Tajuk perbincangan bagi episod kali ini adalah “Bahaya Campur Tangan Barat 1”.