Amar Maaruf Nahi Mungkar

Amar Maaruf Nahi Mungkar

Pada episod kali ini Habib Ali membincangkan kitab “Nasihat Agama dan Wasiat Iman” karangan Imam Abdullah Alwi Al Haddad berkenaan amar maaruf dan nahi mungkar dan kepentingannya yang merupakan salah satu syiar penting di dalam Islam Beliau juga mengupas sebuah hadis Nabi s.a.w. tentang peringkat-peringkat mencegah kemungkaran.