Agama Itu Nasihat

Celik Hadith – Agama Itu Nasihat

Slot Cinta Ilmu kali ini adalah Celik Hadith bersama dengan Dr. Fauzi sebagai penyampai. Beliau akan mengupas Kitab Hadis 40 karangan Imam Nawawi. Hadis pada episod kali ini adalah hadis ke 7, iaitu tentang nasihat di dalam agama yang bersifat menyeluruh.